Định Vị Cửa Cái Bằng Cách Ứng Dụng Phong Thủy 24 Phương Vị

Trước khi đi vào việc Định Vị Cửa Cái Bằng Cách Ứng Dụng Phong Thủy 24 Phương Vị, chúng tôi xin giới thiệu một chút thông tin về phong thủy 24 phương vị để đọc giả có thể hiểu sơ lược

1. Sơ lược về phong thủy 24 Phương Vị

Ngũ hành 24 sơn được coi là huyệt ngọc xây cất căn nhà cư ngụ, vì theo luận thuyết ngũ hành, nó có giá trị to lớn và thiết thực cho việc đánh giá tương quan của người cư ngụ với các hướng trong không gian.

phong-thuy-24-phuong-vi-2

Kinh dịch phong thủy truyền thống định lượng hành của các sơn như sau:

1/ Nhâm: Chứa 1 hỏa + 4 thủy.

2/ Tí: chứa 5 thủy.

3/ Quý: Chứa 1 thổ + 4 thủy

4/ Sửu: chứa 1 thổ + 1 kim + 3 thủy.

5/ Cấn: Chứa 5 thổ.

6/ Dần: Chứa 1 hỏa + 3 mộc + 1 thổ

7/ Giáp : Chứa 1 kim + 1 thủy + 3 mộc

8/ Mão : Chứa 5 mộc.

9/ Ất : Chứa 1 thổ + 1 thủy + 3 mộc

10/ Thìn : Chứa 1 thủy + 2 thổ + 2 mộc

11/ Tốn : Chứa 5 mộc.

12/ T ỳ: Chứa 1 kim + 2 hỏa + 2 mộc

13/ Bính : Chứa 1 thổ + 4 hỏa.

14/ Ngọ : Chứa 5 hỏa.

15/ Đinh: Chứa 1 kim + 4 hỏa.

16/ Mùi: Chứa 1 hỏa + 3 thổ + 1 mộc.

17/ Khôn : Chứa 5 thổ.

18/ Thân : Chứa 1 thủy + 1 thổ + 3 kim

19/ Canh : Chứa 1 mộc + 4 kim.

20/ Dậu : Chứa 5 kim.

21/ Tân: Chứa 1 mộc + 4 kim.

22/ Tuất: Chứa 1 hỏa + 2 thổ + 2 kim.

23/ Càn: Chứa 5 kim.

24/ Hợi : Chứa 1 mộc + 2 thủy + 2 kim.

Tọa/ hướng với nguyên tắc sinh khắc, ít sinh nhiều, nhiều khắc ít.

2. Định vị cửa cái theo trạch mệnh và theo bát quái phong thủy 24 phương vị khác nhau thế nào?

Như đã nói ở các phần trên, bát quái 8 phương vị hay bát quái 24 phương vị đều là bát quái công cụ phong thủy, trình bầy bản chất của vấn đề dương trạch theo hai cách khác nhau, không phản ngược bản chất và không bài xích nhau.

Bát quái 8 phương vị là căn cứ để người chủ cư ngụ tìm và lựa chọn hướng nhà theo tuổi của mình. Phong thủy khuyên rằng, người trạch mệnh đông tứ thì nên cư ngụ trên đất đông tứ và người trạch mệnh tây từ thì nên cư ngụ trên đ ất tây tứ. cửa cái theo đó mà định vị.

Nhưng trong thực tế khá đông trường hợp ngược trạch, người đông tứ ngụ trên đất tây tứ và ngược lại. Để lý giải mâu thuẫn đó, phong thủy truyền thống xác lập bát quái 24 phương vị, tức là 8 phương vị x 45* = 360*, chia thành 24 phương vị (24 x 15 = 360*), rồi từ nguyên lý âm dương ngũ hành và thực nghiệm mà xác định cát/hung với từng phương vị. Xác định này hàm ý nghĩa trong bất kỳ phương vị nào cũng tang ẩn hung và cát, vấn đề là dụng thế nào được thuận lý, được lợi ích.

Trình bầy Bát quái 24 phương vị với hy vọng hóa giải những lo lắng bấy lâu nay là người đông cư đất tây và người tây ngụ đất đông.

Nhấn mạnh 1: Không nên quá quan trọng hướng dương trạch cư ngụ, bởi cửa cái không là nguyên nhân duy nhất của cát/hung. Đã gọi là Tam Môn Vượng Khí tức là cửa cái nào cũng vượng khí, vấn đề biết dụng thì được cát, không biết dụng cát cũng hóa hung.

Nhấn mạnh 2: Khi đã định vị được cửa cái, là lúc nên quên chuyện hướng, chỉ nên căn cứ vào cửa cái để xem xét cụ thể những thuận/nghịch của dương trạch mà thay đổi, mà kích hoạt. Đức tin phải có chân lý, chớ tin vào những điều viển vông, hoàng đường, dị đoan nhảm nhí.

Nhấn mạnh 3: Trình tự xem xét căn nhà cư ngụ, theo phong thủy truyền thống (dù xây mới hay đang ở) bắt đầu từ cửa cái, với dụng cụ chủ yếu là la bàn (nhập thế) và bát quái đồ đã số hóa (xuất thế), với một tinh thần khách quan, khoa học và bất vụ lợi.

Trên đây là cách định vị cửa cái bằng ứng dụng phong thủy 24 phương vị mà chúng tôi muốn gởi đến đọc giả, hy vọng sau bài viết này, đọc giả sẽ có thêm nhiều thông tin và góc nhìn về phong thủy.

>>> Xem Ngay:  Lưu Liền Tay 3 Nguyên Tắc Bố Trí Phòng Ngủ Phù hợp Với Phong Thủy

Viết một bình luận